top of page

AANPAK

Jimmy's Platform zorgt ervoor dat jongeren altijd meedoen bij het bedenken, uitvoeren en nakijken van beleid. We doen dit met jongeren uit alle delen van de samenleving. We brengen overheden en organisaties samen met de dagelijkse praktijk van de jongeren. We maken een plek waar deze twee werelden elkaar vinden. Daar leren ze van elkaar en bedenken samen nieuwe ideeën en oplossingen. Zo maken we plannen voor de toekomst echt samen met de jongeren.

ALTIJD MEEDOEN

BOTTOM-UP & TOP-DOWN & BOTTOM-UP & TOP-DOWN

Samen met onze partners zoeken we zelf uit wat jongeren bezighoudt en wat hun kijk is op maatschappelijke onderwerpen. Vanuit die inzichten brengen we zaken onder de aandacht en geven we advies aan beleidsmakers en uitvoerders, of ze er nu om vragen of niet. In een ongedwongen sfeer ontdekken jongeren meer over zichzelf, hun plek in de wereld en of en hoe ze een bijdrage willen leveren.

BOTTOM-UP

Top down werken we op initiatief van overheden en organisaties aan thema's die belangrijk zijn voor jongeren en hun toekomst. We zorgen dat de stem van jongeren goed vertegenwoordigd is en bouwen aan een eerlijke samenwerking tussen beleidsmakers, uitvoerders en jongeren. Jongeren doen echt mee, op een manier die bij hen past. Zo komen we samen tot betere oplossingen en beleid.

TOP-DOWN

In het midden verbinden we de ideeën van jongeren met de behoeften uit het beleid. En zo werken we samen aan de toekomst en helpen we NU de generatie die MORGEN aan het roer staat.

IN THE MIDDLE

Elke dag werken we met onze partners en jongeren. Zo weten we wat er leeft onder hen. We zetten samen met jongeren en partners allerlei activiteiten op, zoals bijeenkomsten en projecten over thema's die de jongeren zelf aankaarten.

We delen de uitkomsten met overheden en partners. Zo laten we zien wat jongeren belangrijk vinden en welke trends er zijn. Deze informatie is waardevol voor jullie beleid.

Deze aanpak van onderaf is continu. Het sluit aan bij wat jongeren willen en helpt hen groeien. Tegelijk voedt het ook andere diensten.

BOTTOM-UP ONDERZOEK

WERKWIJZEN

We hebben specifieke werkwijzen om jongeren mee te laten praten over beleidsthema's van overheden of vragen van organisaties. Deze manieren volgen een duidelijk plan: we beginnen met verkennen, gaan dan ontwerpen, voeren uit, kijken terug en borgen.

Deze projecten duren ongeveer 4 tot 8 maanden en zijn heel verschillend. Voorbeelden zijn: samen denken over hoe een wijk eruit moet zien, helpen bij het maken van een nieuw lesprogramma, adviseren hoe een culturele organisatie leuk kan zijn voor pubers, onveilige plekken voor fietsers naar school in kaart brengen, of een manier vinden om ouders, jongeren en hulpverleners beter te laten samenwerken. En zo zijn er nog veel meer projecten.

VERKENNING & ONTWERP

Als jongeren meedenken een vast onderdeel wordt van beleid of strategie, maken we een speciaal plan. Deze plannen, die meerdere jaren duren, zorgen ervoor dat beleidsmakers, professionals en jongeren echt samenwerken.

De onderwerpen zijn vaak breed en raken verschillende gebieden, zoals onderwijs, werk, klimaat, zorg of democratie. Het kan ook zijn dat jongeren voortdurend betrokken zijn bij bepaalde groepen, zoals in het onderwijs, de jeugdzorg of geestelijke gezondheidszorg. Wat we leren en ontdekken in deze projecten, wordt nog waardevoller door te combineren met ons eigen onderzoek en andere projecten. Vaak leren professionals ook hoe ze deze manier van samenwerken kunnen blijven gebruiken, zodat jongeren blijvend mee kunnen denken binnen de organisatie.

STRUCTURELE PARTICIPATIE

bottom of page